انتخابات

زمان باقی مانده تا انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری

0
ثانیه
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز

_


رئیس شورای اسلامی شهرقدس

دکتر سعید ششگل نژاد

رئیس شورای اسلامی شهر قدس


شهردار

مهندس سعید شهلی

شهردار قدس


رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس

نمایی از شهر6.1.15.0
گروه دورانV6.1.15.0