پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

حسین چناقچی

 
حسین چناقچی
 
رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس 
رئیس کمیسیون اصناف،صنعت،سرمایه گذاری و جذب مشارکت ها ،نایب رئیس کمیسیون ایثارگران 
 

مشخصات فردی:

حسین چناقچی متولد1349/03/01 شهرستان تاکستان

 

سوابق تحصيلی:

لیسانس مدیریت

دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت امور شهري 

 

سوابق آموزشی، فرهنگی، اجتماعي:

- مدرس حقوق اصناف و تشکل های صنفی
- عضو کانون مداحان شهرستان قدس
- فرمانده پایگاه بسیج شهید صادق چناقچی

 

سوابق اجرايی و پست های دولتي:

- رییس شورای اسلامی شهرستان قدس
- رییس  کمیسیون اصناف و مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر قدس در دوره پنجم
- رییس اتحادیه صنف آرایشگران و عینک سازان شهرستان قدس
- نایب رییس اتاق اصناف شهرستان قدس
- نماینده استان تهران در پارلمان اتاق اصناف ایران
- عضو کمیسیون قوانین و مقررات پارلمان اتاق اصناف ایران
- عضو هيئات امنا انجمن حمایت از بیماران خاص شهرستان قدس
- عضو هیئت حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی شعبه شهر قدس
- عضو مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان قدس
- عضو کمیسیون نظارت بر سازمان های  صنفي شهرستان قدس 

- رئيس شوراي اسلامي شهر قدس 

- رئيس كميسيون حقوقي و اصناف شوراي اسلامي شهر قدس 

- نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و ورزشي و جوانان شوراي اسلامي شهر

- عضو شوراي آموزشي و پرورش شهرستان قدس 

- عضو كميسيون ماده صد شهرداري قدس 

- عضو كميسيون ماده 77 شهرداري 

- عضو كميسيون ماده 55 شهرداري قدس 

- نماينده شوراي اسلامي شهر و كميسيون كفالت نظام وظيفه

- عضو هيتهاي ورزشي و وشو و اسكيت شهرستان قدس 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0