جمعه, 26 شهريور 1400
  • ساعت : ۹:۴۸:۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ 
  • تعداد بازدید : 153
    /  2
زیرسازی و آسفالت معابر كوی فرزان (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی

زیرسازی و آسفالت معابر کوی فرزان

نوبت چاپ اول : 1400/04/21

نوبت چاپ دوم : 1400/04/28

روزنامه نقش اقتصاد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0