جمعه, 26 شهريور 1400
  • ساعت : ۱۲:۷:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ 
  • تعداد بازدید : 127
    /  2
ادامه ساخت مصلی شهرقدس(نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی

ادامه ساخت مصلی شهرقدس(نوبت دوم)

نوبت چاپ اول : 1400/04/13

نوبت چاپ دوم : 1400/04/20

روزنامه یادگار امروز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0