جمعه, 26 شهريور 1400
  • ساعت : ۱۰:۵۲:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 179
    /  2
ادامه ساخت مصلی شهرقدس(نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

ادامه ساخت مصلی شهرقدس

نوبت چاپ اول : 1400/04/13

نوبت چاپ دوم : 1400/04/20

روزنامه یادگار امروز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0