انتقادات، پیشنهادات و نظر سنجی
  فرم نظر سنجی
  در صورت تمایل قسمت زیر را تکمیل نمایید :
  تاریخ درج نظر:  1402/09/18
  نام و نام خانوادگی:  
  شماره تماس:  
   میزان اطلاع رسانی برای خدمات مورد درخواست به شما چگونه بود؟  
   نحوه برخورد پرسنل با شما چگونه بود ؟  
   نحوه خدمت رسانی به شما چگونه بود ؟  
   نام فرد یا افرادی که برخورد خوبی با شما داشتند؟  
   نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی باشما داشتند؟  
   چنانچه درخواست خلاف مقررات از شما شده لطفا با ذکر مورد مرقوم فرمائید:  
  لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید:  
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0