جمعه, 26 شهريور 1400
مصوبات 99/11/28

بند یکم : نامه شماره 3/28454  مورخ 99/11/2شهرداری  قدس، در اجرای  ماده 59 قانون  رفع  موانع تولید  ،  رقابت پذیری  و ارتقای  نظام مالی  کشور  در خصوص کسانیکه عوارض خود  را هنگام صدور پروانه  ساختمان نقداً‌ پرداخت  نمایند  مشمول  تشویق  نقدی  و تسهیلات  ذیل  می گردند که این تشویق  به مناسبت  دهه فجر  انقلاب اسلامی  از تاریخ 99/11/12  تا پایان  سالجاری به میزان 30٪ در نظر  گرفته شده است ، توضیح بر اینکه  مطابق دفتر چه تعرفه  عوارض  و بهای خدمات  سال 1399 این بسته  مشوق  به میزان 25٪ اعمال  می گردد  که به جهت  تشویق مراجعین (5+25) و جمعاً‌30٪ آن دسته  از مودیان  و مراجعین  شهرداری  که کلیه  بدهی خود  را به شهرداری  را  بابت  عوارض  ساختمان  به غیر  از جریمه  ماده صد  و عوارض خودرو  و نوسازی  نقدی  واریز  نمایند  از آن برخورد  خواهند  شد.(یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 8 رای موافق تصویب شد)

بند دوم : لایحه شماره 3/26751 مورخ 99/10/16 شهرداری قدس ،باعنایت به مجوز شماره 473-10 مورخ 98/5/23 آن شورا ی محترم مبنی بر پرداخت کمک هزینه  9 نفر ازپرسنل شهرداری که دارای فرزند معلول می باشند:

شامل : (1-مجتبی کاشی 2-علیرضا فروزان 3-میثم خزلی 4-رضا منصوری 5-امیراحمدی کمک 6-شعبان موزونی7-مهدی مرادی 8- هوشنگ شقاقی 9-سید جواد شفابخش )وبه جهت تحمیل هزینه های گزاف ناشی از نگهداری درمان وتامین مایحتاج این قشر، شهرداری درنظردارد با توجه به مواد 2،4،5، 8 قانون حمایت از حقوق معلولان درصورت صلاحدید نسبت به افزایش سقف کمک هزینه فرزندان معلول تا سقف  14/000/000 ریال ماهانه برای هریک ازفرزندان از محل اعتبارات ردیفهای 110202 ، 110203 ، 110204، 110205 مصارف اقتصادی اقدام نماید. (یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 8 رای موافق تصویب شد)

بند سوم : لایحه شماره 3/28900 مورخ 99/11/6 شهرداری قدس ، عطف به نامه شماره 2344-19-11 مورخ 99/10/16 پیرو لایحه شماره 3/20731 مورخ 99/08/15دایر بر اعمال تبصره های 3و4 ذیل ماده 101 قانون شهرداری ها بر روی قطعه زمینی به مساحت 531 متر مربع به نشانی خیابان امامزاده خیابان گلبرگ جنوبی خیابان  گلچین 5 خیابان الهیه ضلع غربی پ 22 با کاربری باغات و کشاورزی به نام خانم مهرنوش ثالثی که بر همین اساس و مستند به گزارش رسمی دادگستری ارزش عرصه صدر الاشاره جمعاً به مبلغ 8/496/000/000 ریال تقویم که ایشان میبایست 25% ارزش مورد نظر را به حساب شهرداری واریز تا متعاقباً به خواست مشارالیه رسیدگی شود.( با 5 رای موافق و 3 رای مخالف تصویب شد)

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0