جمعه, 26 شهريور 1400
مصوبات 99/11/26

بند یکم : لایحه  شماره3/23959 مورخ 1399/9/18 شهرداری قدس ،  در نظر دارد جهت بازسازی ملک شهرداری واقع در بلوار امام حسین (ع)جنب کمیته امداد که بصورت فروشگاه رفاه بهره برداری می گردیده و در اغتشاشات آبانماه سال گذشته تخریب و تا کنون بلا استفاده می باشد. با توجه به آمادگی مدیریت فروشگاه رفاه جهت بازسازی ملک و تقاضای ایشان جهت انعقاد قرارداد 5 ساله با احتساب 3 سال تنفس ،با تعیین اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ 350/000/000 ریال مستنداً به نظریه کارشناسی شماره 1001823-4 /99/5 در مقابل پرداخت هزینه های تعمیر و باز سازی ملک که مستنداً به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری بشماره 1001823 مورخ 99/5/4 و همچنین برآورد شهرداری (پیوست) مبلغ 25/000/000/000 ریال تعیین گردیده است مقرر گردید مجموعه فروشگاه های زنجیره ای رفاه پرداخت کلیه هزینه های بازسازی را در مقابل 3 سال بهره برداری رایگان که با احتساب 20 درصد تورم سالانه جمعاً مبلغ 15/288/000/000 ریال برآورد می گردد تماماً بر عهده گیرد در واقع طرف قرار داد با عدول از مبلغ تقریبی 10/000/000/000 ریال هزینه کرد مبلغ 25/000/000/000 ریال تقبل گردیده است النهایه نسبت به ما بقی مدت (از سال سوم به بعد ) بر اساس قیمت کارشناسی روز اجاره بها بپردازد.( با 5 رای موافق و 4 رای مخالف تصویب شد)

بند دوم:  لایحه شماره 3/26871 مورخ 1399/10/16 شهرداری قدس ، موضوع بازگشت به نامه شماره 2073-10 مورخ 99/9/26 شورای محترم اسلامی وبمنظور رسیدگی به درخواست شماره 9751/3 مورخ 99/4/30 آقای حامد بینائیان مالک ملک به شماره پرونده 78365-21131/19 وافع در کمربندی شهریار ،انتهای خیابان درختی ،جنب کارخانه بتن مبنی بر ساخت سالن کارگاهی بر روی قطعه زمینی به مساحت 17/9104 متر مربع که پس از کسر حریم سبز حفاظتی و گذر 20 متری و حریم راه باقیمانده دارای کاربری فضای سبز میباشد با عنایت به مصوبه شماره 2777/25/117 مورخه99/5/14 کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان قدس ، نظر به اینکه از کل ملک به مساحت 9104/17 مقدار 5642/83 متر مربع (مشتمل بر مقدار 819/42 متر مربع از این ملک در طرح گذر 20 متری و 470/48 متر مربع از ملک در طرح حریم 38 متری جاده و 1705/48 متر مربع در طرح 68 متری حریم تأسیساتی و 2647/47 متر مربع در حریم احتیاطی و کمربندی جاده قرار گرفته و باقیمانده ملک به مساحت  3461/34 متر مربع از ملک دارای کاربری فضای سبز میباشد جلسه ای با حضور مالک و اعضای کمیسیون تعریض تشکیل و موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و از بابت جبران خسارت و پرداخت غرامت ملک در طرح توافق زیر در اجرای ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوبه 1370/7/28و دیگر قوانین مرتبط و ماده 10 قانون مدنی صورت گرفته است . مقرر گردید پس از تأئید شورای محترم اسلامی و کمیسیون ماده 5 مقدار عرصه در طرح گذر 20 متری به مساحت819/41 متر مربع و حریم در طرح 38 متری جاده به مساحت 48/470 متر مربع و عرصه در طرح حریم 68 متری به مساحت 48/1705 متر مربع (جمعاً متراژ 2995/37 متر مربع ) توسط متقاضی و متصرف و ذینفع بصورت رایگان در قالب صلح بلا عوض بنام شهرداری منتقل وپاسخگوی هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی مالکیت در حال و آتیه باشدو با توجه به موافقت اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای استان تهران بشماره 34966/7/11 مورخ 99/7/1 طبق ضوابط شهر سازی مجوز سالن در باقیمانده عرصه به مساحت 6108/8 متر مربع با اخذ عوارض متعلقه قانونی صادر گردد.( با 9 رای موافق تصویب شد)

بند سوم : لایحه شماره3/29621 مورخ 99/11/12 شهرداری قدس ، با عنایت  به بخشنامه 6404/12/99 مورخ 1399/2/23 اصداری  از سوی  استانداری  مبنی  بر پرداخت  کلیه سنوات  پایان خدمتی  به پرسنل  از طریق فروش املاک  غیر منقول  شهرداری  بر همین اساس  شهرداری در نظر دارد  یک  واحد آپارتمان  مسکونی  به متراژ 69/86 متر مربع  با پلاک ثبتی 1911 فرعی  از 17  اصلی  به نشانی  بلوار مصلی  طبقه  فوقانی  سابق تالار گلچین  ضلع غربی  طبقه اول  مستند به گزارش  کارشناس  رسمی دادگستری  ثبت شده  به شماره 28763/3مورخ99/11/5در ازای  هر متر مربع 115/000/000ریال جمعاً به مبلغ 8/033/900/000  ریال  تقویم گردیده  را با رعایت  آیین نامه  مالی و معاملاتی  شهرداریها  و طی تشریفات  قانونی  بفروش  رساند.(یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 9 رای موافق تصویب شد)

بند چهارم : لایحه شماره 3/30181 مورخ 99/11/16 شهرداری قدس،  نظر به اینکه  قرارداد  اجاره بهره برداری  مرکز  معاینه فنی خودروهای سبک شهرداری  به نشانی  خیابان 45 متری شهید کلهر  خیابان  اوقاف  به اتمام رسیده  است  لذا شهرداری قصد دارد  حسب درخواست  معاونت  خدمات شهری  مرکز مزبور  را مستند  به گزارش  کارشناس رسمی دادگستری  (ثبت شده  به شماره 30135/3 مورخ 16/11/99) که اجاره بها پایه ماهیانه  مرکز فوق الذکر  به مبلغ 600/000/000 ریال   برای یکسال   شمسی  7/200/000/000  ریال برآورده گردیده است  را از طریق  طی تشریفات  قانونی  با رعایت  و آیین نامه مالی و معاملاتی  به واجدین  حائز شرایط با عقد قرارداد  واگذار  نماید.(یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 9 رای موافق تصویب شد)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0