جمعه, 26 شهريور 1400
مصوبات 99/11/14

بند یکم : لایحه شماره 3/22117 مورخ 99/9/1 شهرداری قدس،  با توجه  به حل و فصل  اختلافات  فی مابین شهرداری  قدس و دانشگاه  تهران  در محاکم قضایی مبنی بر تعیین  تکلیف  عرصه  متعلق  به دانشگاه  تهران واقع در شهر قدس  حد فاصل  بلوار جمهوری و بلوار  مدافعان حرم  به مساحت 4320/5 متر مربع (طبق سند) پلاک های ثبتی 2197 الی2208 و 2216 الی 2221 فرعی  از 16 اصلی  با عنایت  به اینکه  اراضی  فوق الذکر  در طرح های  توسعه  شهری (هادی جامع و تفضیلی ) واقع شده  و بخش عمده ای  از این اراضی  طبق طرح های هادی و جامع  در کاربری و پهنه مسکونی  واقع گردیده  و بر حسب  درخواست تغییر  کاربری زمین  که در طرح تفضیلی  مغایر  با طرح های  شهری  پیشین  به فضای سبز  تغییر یافته است  لذا با توجه  به شرایط پیش گفته  و احراز مالکیت  دانشگاه تهران  به موجب  اسناد رسمی  و قانونی  به شرح  صورتجلسه  شماره 3/313070 مورخ99/8/22 با رعایت  ضوابط و مقررات  مربوطه  و تامین  معابر  به شرح بند  سوم  صورتجلسه  و اخذ مجوزات  لازم از کمیسیون  ماده 5  قانون  تاسیس  شورای عالی  معماری  شهرسازی ،  با استناد  به قوانین  موضوعه توافق و تراضی حاصل گردید . (یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)(با 9 رای موافق تصویب شد)

 

بند دوم : لایحه شماره 3/28350 مورخ 99/11/1 شهرداری قدس، عطف به نامه شماره 8156/75/ص مورخ 13/10/99 فرمانداری شهرستان قدس، درخصوص درخواست شماره 7758/68/ص مورخ 99/10/10 جانشین محترم ستاد مبارزه باکرونای شهرقدس مبنی بر تأمین تعداد روزانه 50 پرس ناهار ومیان وعده پرسنل شبکه بهداشت در طرح محله محور سرداری سلیمانی، شهرداری درنظردارد بابت تامین غذا به مدت  7 روز وجمعا به مبلغ  175/000/000 ریال از محل ردیف  3022019904 تملک دارایی هزینه نماید.

 (یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)(با 8 رای مخالف تصویب نشد)

بند سوم : لایحه شماره 3/28899 مورخ 99/11/6 شهرداری قدس درخصوص به واگذاری جهت بهره برداری از استادیوم 20هزار نفری شهدای شهرقدس با حفظ مالکیت شهرداری به باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقوانین ومقررات مربوطه ، با مبلغ هربازی 550/000/000 ریال وجمعاً بمبلغ 8/250/000/000 ریال برای تعداد بازی تعداد15 بازی فوتبال از مسابقات لیگ برتر وجلسات تمرینی اقدام نماید.(یک نسخه تصویر مدارک ضمیمه صورتجلسه می باشد)( با 8 رای موافق تصویب شد)

بند چهارم : لایحه شماره 3/24910 مورخ 99/11/11 شهرداری قدس ، به منظور تسریع در انجام امور محوله و پیشرفت در امور شهرداری و تکریم ارباب رجوع، در نظر است به استناد تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداریها و تبصره ذیل بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر، نسبت به تفویض اختیارات به شرح ذیل به آقای داود حبیبی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع اقدام گردد.

 1- امضاء کلیه مکاتبات با ادارات، نهادها،سازمانهای دولتی، پاسخ استعلامات به استثناء شورای اسلامی شهر، فرمانداری و استانداری

2- ارجاع مکاتبات به معاونتها، مناطق، سازمانها و واحدهای شهرداری

3- امضاء احکام کارگزینی ، ماموریت، انتقال و مرخصی کارکنان به استثناء معاونین، مدیران مناطق و مدیران عامل سازمانها با رعایت ضوابط و  مقررات

4- امضاء درخواست های مالی، اسناد مالی، دستور پرداخت و تائید اسناد هزینه تا سقف معاملات جزء

5- امضاء اوراق مناقصه و مزایده

6- امضاء پرونده ها جهت ارسال به کمیسیون های قانونی شهرداری

7- انجام مکاتبات غیر مالی و ارجاع امور مرتبط با پیمانکاران

8- انجام مکاتبات غیر مالی مرتبط با املاک و حقوقی

( با 8 رای موافق تصویب شد)

بند پنجم : لایحه شماره 3/29520 مورخ 99/11/12 شهرداری قدس ، با توجه به ضرورت تسریع در اداره امور شهر و شهرداری و نیز تکریم ارباب رجوع در اجرای تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداریها، نسبت به تفویض بخشی از وظائف و اختیارات خود به سرپرست معاونت خدمات شهری آقای رضا حیدری بشرح ذیل اقدام نماید.

1-امضاء مکاتبات و نامه ها با ادارات شهرستان مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهری، باستثناء استانداری، فرمانداری، شورای اسلامی شهر

2-امضاء مرخصی کارکنان تا 7 روز مربوط به حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری

3-امضاء و ارسال پرونده ها به کمیسیون بند20 ماده 55 قانون شهرداری ها

4-ارجاع درخواست های مرتبط با حوزه های خدمات شهری

( با 8 رای موافق تصویب شد)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0