شنبه, 23 تير 1403
  • ساعت : ۰۸:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ 
  • تعداد بازدید : 55
next    /  2 prev
تهیه،نصب و تجهیز دوربین های نظارتی و ترافیكی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به تهیه،نصب و تجهیز دوربین های نظارتی و ترافیکی از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : 1403/04/13

نوبت چاپ دوم: 1403/04/20

روزنامه دنیای جوانان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0