دوشنبه, 4 تير 1403
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 212
next    /  2 prev
حمل و پخش مكانیزه آسفالت كوی فرزان(نوبت دوم)
 

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به حمل وپخش مکانيزه کوی فرزان از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.


نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

نوبت چاپ دوم : ۱۴۰۲/۰۲/27

روزنامه جهان اقتصاد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0