شنبه, 22 مرداد 1401
  • ساعت : ۱۰:۸:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ 
  • تعداد بازدید : 82
    /  2
حمل زباله ازایستگاه میانی شهرقدس تامركزدفن اخترآباد یا رباط كریم (رودخانه شــور)یاهرمكان دیگری

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به حمل زباله از ایستگاه میانی شهر قدس تا مرکز دفن اختر آباد یا رباط کریم (رودخانه شــور)یا هر مکان دیگری که کارفرما اعلام نماید به مسافت تقریبی 115 کیلومتر رفت و برگشت از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

نوبت چاپ اول : 1401/04/12

نوبت چاپ دوم : 1401/04/20

روزنامه نقش اقتصاد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0