شنبه, 22 مرداد 1401
  • ساعت : ۸:۸:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ 
  • تعداد بازدید : 51
    /  2
خریدونصب تجهیزات و راه اندازی كارخانه آسفالت160 تن

آگهی مناقصه عمومی

خریدونصب تجهیزات و راه اندازی کارخانه آسفالت160 تن واقع در شهرستان قدس

نوبت چاپ اول : 1401/04/11

نوبت چاپ دوم : 1401/04/18

روزنامه ایران

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0