پنج‌شنبه, 29 ارديبهشت 1401
  • ساعت : ۱۰:۴۱:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ 
  • تعداد بازدید : 106
    /  2
خرید، مرمت ولكه گیری آسفالت معابر سطح منطقه دو

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به خرید، مرمت ولکه گیری آسفالت معابر سطح منطقه دو با برآورد اولیه 000 / 000 / 000 / 20 ریال ازطریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز اهمیت ( شرکت های دارای حداقل رتبه 5 راه وباند )اقدام نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول: 25 / 10 / 1400
تاریخ انتشار نوبت دوم: 02/ 11 / 1400

روزنامه نقش اقتصاد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0