پنج‌شنبه, 29 ارديبهشت 1401
  • ساعت : ۹:۱۹:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 123
    /  2
واگذاری غرفه های شهرداری قدس ازطریق اجاره به مدت یكسال

آگهی مناقصه عمومی

واگذاری غرفه های شهرداری قدس ازطریق اجاره به مدت یکسال

شهرداری شهر قدس در نظر دارد غرفه های شهرداری قدس واقع در شهر قدس، بلوار امام حسین(ع)ضلع شمالی سازمان پسماند را از طریق اجاره و به مدت
یکسال براساس قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول: 23 / 10 / 1400
تاریخ انتشار نوبت دوم: 30 / 10 / 1400

روزنامه یادگار امروز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0