چهارشنبه, 5 آبان 1400
  • ساعت : ۹:۲۳:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 122
    /  2
اجرای ادامه احداث قبور سه طبقه بلوكی در آرامستان بهشت فاطمه (س) - نوبت اول

آگهی مزایده عمومی

اجرای ادامه احداث قبور سه طبقه بلوکی در آرامستان بهشت فاطمه (س)

نوبت اول چاپ : 1400/06/18

نوبت دوم چاپ : 1400/06/25

روزنامه شروع

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0