چهارشنبه, 5 آبان 1400
  • ساعت : ۱۴:۱۲:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ 
  • تعداد بازدید : 123
    /  2
ادامه ساخت مصلی شهرقدس (گنبد)- نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی

ادامه ساخت مصلی شهرقدس (گنبد)

نوبت چاپ اول : 1400/06/04

نوبت چاپ دوم : 1400/06/11

روزنامه یادگار امروز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0