چهارشنبه, 5 آبان 1400
  • ساعت : ۸:۵۱:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ 
  • تعداد بازدید : 136
    /  2
انتقال پساب نفت پارس از میدان امام حسین(ع)تا مجموعه زیتون(نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

انتقال پساب نفت پارس از میدان امام حسین(ع)تا مجموعه زیتون

نوبت چاپ اول : 1400/06/08

نوبت چاپ دوم : 1400/06/15

روزنامه اقتصاد آینده

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0