سه‌شنبه, 25 خرداد 1400
  • ساعت : ۰:۴۰:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ 
    /  2
ادامه وتكمیل ساماندهی دیوار رودخانه كرج در مجموعه باغ زیتون(نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی

ادامه وتکمیل ساماندهی دیوار رودخانه کرج در مجموعه باغ زیتون(نوبت دوم)
نوبت اول چاپ : 1400/3/5
نوبت دوم چاپ: 1400/3/12
روزنامه امتیاز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0