پنج‌شنبه, 30 خرداد 1398
رو عنوان : معاون خدمات شهری شهرداری قدس تأکید کرد:
عنوان : افزایش سرانه های فضای سبز ثمره مدیریت روان آبهای سطحی
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ 
عنوان گروه خبري : شهرداری .
منبع خبر : مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری قدس

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

معاون خدمات شهری شهرداری قدس تأکید کرد:
افزایش سرانه های فضای سبز ثمره مدیریت روان آبهای سطحی  

حمید کاظمی صیاد معاون خدمات شهری شهرداری قدس، در بازدید از حاشیه رودخانه آیرین، بر استفاده از ظرفیت جریان آب عبوری در توسعه و تقویت فضاهای سبز حاشیه این رودخانه تأکید کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری قدس، کاظمی صیاد گفت: بارش نزولات جوی در سال جاری علاوه بر تحمیل خسارت فراوان در برخی از نقاط کشور، دارای آثار و برکات بی نظیری بود که با اعمال مدیریت مناسب سیلابها و روان آبهای سطحی می توان از این آثار بهره مند شد.

وی افزود: در همین راستا ضرورت دارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آبﻫﺎي سطحی را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب برای آﺑﯿﺎری ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎرف در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ، ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدی، اجتماعی، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ جدی ﻗﺮار داد.

معاون خدمات شهری شهرداری قدس، تصریح کرد: در اغلب شهرهای مناطق خشک، کمبود آب عامل اصلی محدود کننده توسعه و تقویت فضای سبز و تحمیل هزینه هنگفتی برای آبیاری فضای سبز شهری است، چنانکه بخشی از بارش های جوی، استحصال و ذخیره گردد، میتواند بخشی از آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز شهری را تأمین نماید.

وی بر استفاده از این ظرفیت در توسعه و ارتقای فضاهای سبز تأکید کرد و افزود: در همین راستا حجم جریان آب عبوری از سطح شهر می تواند یک فرصت بی‌بدیل و تکرار نشدنی برای توسعه فضای سبز شهری، جنگل‌کاری و ارتقای سرانه فضای سبز ایجاد نماید زیرا وجود منابع آبی یکی از ارکان اصلی ایجاد شهری سبز است.

کاظمی صیاد در خاتمه بیان داشت: جریان آب عبوری رودخانه آیرین با کاهش هزینه شهرداری در آبیاری فضای سبز و صرفه‌جویی مصرف آب، امکان تقویت و توسعه فضاهای سبز را در حاشیه رودخانه را فراهم آورده است که امیدواریم از این جریان آب به منظور آبیاری فضای سبز و درختان حاشیه رودخانه و توسعه سرانه فضاهای سبز شهر استفاده کنیم.


تعداد بازدید : 68

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0