پنج‌شنبه, 30 خرداد 1398
عنوان : آگهی مناقصه عمومی واگذاری انجام امور بیمه تكمیلی درمان گروهی پرسنل شاغل در شهرداری
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ 
عنوان گروه خبري : مناقصه عمومی .
منبع خبر : مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر و شهرداری قدس

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی مناقصه عمومی واگذاری انجام امور بیمه تکمیلی درمان گروهی پرسنل شاغل در شهرداری
شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام امور بیمه تکمیلی درمان گروهی برای تعداد حدود 3000نفر وبیمه عمر و حادثه برای کلیه پرسنل شاغل در شهرداری و سازمانهای تابعه وبیمه جامع شهروندان (مسئولیت مدنی) برای 380000 نفر جمعیت وبیمه مسئولیت مدنی عمومی، آتش سوزی وزلزله استادیوم برای 20000 نفر تماشاچی و 200نفر عوامل اجرایی و بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان برای کلیه پرسنل شاغل شهرداری وسازمانهای تابعه اعم از رسمی و قراردادی و بیمه مسئولیت مدنی عمومی، آتش سوزی و زلزله سالن آمفی تئاتر ومجتمع باقرالعلوم(ع) برای حضار به تعداد 2000نفر و عوامل اجرایی به تعداد 20نفر و بیمه آتش سوزی، زلزله وسایر بلایا جهت کلیه ساختمانهای شهرداری و همچنین ساختمان منازل شخصی کارکنان شهرداری و بیمه شخص ثالث کلیه خودروهای با مالکیت شهرداری مجوعا برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

کارگزاریها و شرکتهای بیمه با سطح توانگری مالی یک می توانند ظرف  مدت 10 روز از تاریخ  چاپ  نوبت دوم  آگهی که به  فاصله  یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد  شد  با مراجعه به آدرس: شهرقدس بلوار انقلاب  اسلامی،  ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس، طبقه دوم امورقراردادها با ارائه معرفینامه از شرکت بیمه مورد نظر نسبت به دریافت و تحویل اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

- از هرشرکت بیمه ای فقط یک نماینده حقوقی یا کارگزار حقوقی میتواند در مناقصه شرکت نماید.

-  خرید  اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به  حساب 0105708298000  بانک  ملی شعبه شهر قدس
-  سپرده  شرکت در مناقصه معادل 2/000/000/000 ریال میباشد.
- سپرده  نفرات  اول تا سوم  تا  زمان  انعقاد  قرارداد  مسترد  نمی گردد.
- شهرداری در  رد یا  قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده  برنده مناقصه  میباشد.
- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج میباشد.

 

روزنامه کلید نوبت اول 98/1/22 – نوبت دوم: 98/1/29  


 


تعداد بازدید : 129

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0